Οδηγίες ασφάλειας

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια/κατάποσης

Όπως όλα τα προϊόντα περιποίησης, έτσι και τα προϊόντα HiPP Babysanft είναι μη τοξικά. Ωστόσο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να παίζουν με προϊόντα περιποίησης (χωρίς επιτήρηση). Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα φυλάσσονται κλειστά και μακριά από παιδιά.

Σε περίπτωση ατυχήματος:

1. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε το παιδί σας (αν χρειαστεί), διατηρώντας την ψυχραιμία σας. Αν παραμείνετε ήρεμοι, το παιδί θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.

2. Αν μπει κατά λάθος προϊόν περιποίησης στο μάτι του παιδιού σας, προσπαθήστε να ξεπλύνετε προσεκτικά το(τα) μάτι(-α) του με καθαρό και χλιαρό νερό (μπορείτε να χρησιμοποιήστε μια κανάτα).

3. Αν το παιδί σας καταπιεί κατά λάθος προϊόν περιποίησης:

  • Προσπαθήστε να ξεπλύνετε το στόμα του με καθαρό νερό.
  • Δώστε του να πιει ένα ποτήρι νερό (βρύσης).
  • Μην προσπαθήσετε να προκαλέσετε εμετό. Μην του δώσετε να πιει γάλα ή αλατισμένο νερό.
  • Αν το παιδί κάνει εμετό, κρατήστε το με τρόπο που το κεφάλι του να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το στομάχι του.


4. Αν ο ερεθισμός και τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν, ή για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων (210 7793777) ή με ένα γιατρό (ή οφθαλμίατρο).