Φιλοσοφία της Εταιρείας & Διαχείρηση Δεοντολογίας

Η εταιρεία HiPP υπήρξε εδώ και πάνω από πέντε δεκαετίες υπέρμαχος της συνετής και ευαίσθητης διαχείρισης θεμάτων όπως είναι η φύση, ο άνθρωπος και η οικονομία.  Ο Claus Hipp  εγγυάται πάντα  προσωπικά την ανώτερη ποιότητα του κάθε προϊόντος από την εταιρεία του.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση για την γενική ηθική παρακμή της κοινωνίας. Οι επιδράσεις των αποφάσεων που στηρίζονται σε βραχυπρόθεσμα κέρδη αποτελούν μια ολοένα και πιο αυξημένη αιτία ανησυχίας στην  παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Οι κακές συνθήκες εργασίας, η έλλειψη κοινωνικής ευθύνης και η μη-ύπαρξη ηθικών αξιών στην επιχείρηση είναι επίσης επαναλαμβανόμενα θέματα .

Η εταιρεία μας έχει γερές ρίζες στη Χριστιανική παράδοση, και εισήγαγε μια εσωτερική Διαχείριση Δεοντολογίας το 1999 σε μια συνειδητή προσπάθεια να αντισταθμίσει ενεργά αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις.