Βιολογικό Γάλα

Από πού προέρχεται το βιολογικό γάλα για τα Παρασκευάσματα Βρεφικού Γάλακτος της HiPP;

Η HiPP χρησιμοποιεί μόνο το γάλα από αγροκτήματα που λειτουργούν αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες της βιολογικής γεωργίας. Οι αγελάδες εκτρέφονται υπό κατάλληλες συνθήκες και βόσκουν σε φυσικούς βοσκότοπους. Αυτοί οι βοσκότοποι καλλιεργούνται χωρίς ανόργανα λιπάσματα, χημικούς ή συνθετικούς ψεκασμούς.

Η φυσική διατροφή των ζώων με χόρτο, άχυρο ή σιτηρά εγγυάται την καλύτερη βιολογική ποιότητα, η οποία τελικά γίνεται το θρεπτικό μας, υγιεινό γάλα. Αυτό είναι που κάνει το βιολογικό γάλα των Παρασκευασμάτων Βρεφικού Γάλακτος της HiPP τόσο γεμάτο θρεπτικές ουσίες. 

Το Βιολογικό Γάλα της HiPP είναι αυστηρά ελεγχόμενο

Όλα αυτά ελέγχονται συνεχώς από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών. Επιπλέον, η HiPP ελέγχει όλα τα προϊόντα για τον αριθμό των φυσικών και χημικών παραμέτρων στις δικές μας εργαστηριακές εξετάσεις οι οποίες είναι ακόμη πιο αυστηρές από ό,τι απαιτείται από το νόμο. Αυτό εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται μόνο το καλύτερο βιολογικό γάλα  για το μωρό σας.