Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα απαιτεί έναν τρόπο ζωής και εργασίας, χωρίς υπερ-εκμετάλλευση, σπατάλη ή ακόμη και καταστροφή των φυσικών πόρων που αποτελούν τη βάση της ανθρώπινης ζωής . Η ιδέα πίσω από αυτό τον όρο είχε ήδη περιγραφεί εκατοντάδες χρόνια πριν στη δασοκομία. Αυτό σημαίνει μια μορφή εκμετάλλευσης  όπου  μαζεύεται ακριβώς τόσο ξύλο όσο μπορεί να μεγαλώσει στο ίδιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην γίνεται πλήρης συγκομιδή ξύλου αλλά να μπορεί να γίνεται αναπαραγωγή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τις μελλοντικές γενιές.

Αυτό μπορεί να σας ενδιαφέρει:

Συνέντευξη σχετικά με τη Σφραγίδα Βιολογικής Ποιότητας της HiPP

Τι σημαίνει βιολογικά προϊόντα? Απαντήσεις από τον καθηγητή Dr. Claus Hipp