Κινητικές δεξιότητες & γλώσσα

Ποια είναι η συνηθισμένη ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων και γλώσσας του παιδιού;

Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Εδώ σας προσφέρουμε μια επισκόπηση των σταδίων ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων που μπορείτε να αναμένετε τους πρώτους 12 μήνες…

Ανάπτυξη ομιλίας και γλώσσας

Εδώ σας προσφέρουμε μια επισκόπηση των σταδίων ανάπτυξης της ομιλίας και γλώσσας του παιδιού σας...